Ιστορία

ιστορια2

Η δημιουργία του λιμένα Κυλλήνης ξεκίνησε πριν από το 1887 οπότε κατασκευάστηκε με φυσικούς ογκόλιθους το αρχικό τμήμα του προσήνεμου μώλου μήκους περίπου 250 μέτρων με κατεύθυνση προς τα ΒΑ και σχεδόν κάθετο προς την ακτή. Κατά τα έτη 1882 – 1892 ο μώλος επεκτάθηκε κατά άλλα ~ 350 μέτρα εκ των οποίων τα ~ 100 μέτρα κατ’ επέκταση των αρχικών 250 μέτρων των κάθετων προς την ακτή, τα δε υπόλοιπα ~ 250 μέτρα δημιούργησαν το πρώτο τμήμα της κάμψης του μώλου προς τη ΝΑ κατεύθυνση. Η επέκταση αυτή έγινε με κατακόρυφα εκατέρωθεν μέτωπα με δύο εφαπτόμενες σειρές από τεχνητούς ογκόλιθους. Οι χρησιμοποιηθέντες τεχνητοί ογκόλιθοι είχαν διαστάσεις : μήκος 3,50 μέτρα και ύψος 1,50 μέτρα. Κάθε στήλη τεχνητού ογκόλιθου αποτελέστηκε από τρεις επάλληλους τεχνητούς ογκόλιθους ώστε το σώμα του μώλου είχε διαστάσεις 7 μέτρα πλάτος και 4,50 μέτρα ύψος. Οι παραπάνω τεχνητοί ογκόλιθοι εδράσθηκαν επάνω σε πρίσμα από φυσικούς ογκόλιθους Α΄ και Β΄ κατηγορίας που διαστρώθηκε επί του φυσικού πυθμένα μέχρι το βάθος των – 4,50 μέτρων. Η κατασκευή του μώλου συμπληρώθηκε με ανωδομή από σκυρόδεμα πάνω στους τεχνητούς ογκόλιθους προς το εξωτερικό μέρος της οποίας δημιουργήθηκε προφυλακτήριος τοίχος μέχρι τη στάθμη των 2,50 μέτρων.

Τόσο στο αρχικό από φυσικούς ογκόλιθους τμήμα του μώλου όσο και κυρίως στο τμήμα που κατασκευάστηκε στη συνέχεια με τεχνητούς ογκόλιθους δημιουργήθηκαν κατά καιρούς αρκετά σοβαρές ζημιές από την προσβολή τους από ισχυρούς κυματισμούς με σημαντικότερες αυτές που έγιναν το έτος 1930.

Στη ρίζα του προσήνεμου μώλου και κάθετα προς τα εσωτερικά κρηπιδώματα εξυπηρέτησης των Ε/Γ και Ο/Γ πλοίων, προϋπήρχε προβλήτας μήκους περίπου 70 μέτρων και πλάτους 25 μέτρων με ΝΑ κατεύθυνση. Υπό την προστασία του παραπάνω προβλήτα είχε δημιουργηθεί προς την εσωτερική πλευρά ένας λιμενίσκος με δύο αβαθή παραλιακά κρηπιδώματα και έναν υποτυπώδη υπήνεμο μόλο, στον οποίο καταφεύγει η πληθώρα των αλιευτικών και λοιπών μικρών σκαφών της περιοχής. Η εσωτερική πλευρά του προβλήτα, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και στην οποία προσδένουν αλιευτικά σκάφη, είναι κατασκευασμένη με κρηπίδωμα κατακόρυφου μετώπου από τεχνητούς ογκόλιθους που εδράζονται σε στάθμη περίπου – 4 μέτρα. Αντίθετα, τα κρηπιδώματα της εξωτερικής πλευράς είναι εντελώς αβαθή κατασκευασμένα με μία ανωδομή σκυροδέματος επάνω σε λιθορριπές. Σε αυτά τα δύο κρηπιδώματα είχε κατασκευαστεί ένας αναβαθμός (σκαλοπάτι) ώστε στο χαμηλότερο αυτό ύψος έναντι του περιβάλλοντος χώρου στάθμης περίπου + 1,50 μέτρα να μπορούν να πλησιάζουν και να δένουν τα αλιευτικά. Τέλος, η μικρή αυτή λιμενολεκάνη του τότε λιμενίσκου προστατευόταν από τη ΝΑ πλευρά με μία ακανόνιστη γλώσσα επίχωσης με λίγα φυσικά πετρώματα που λειτουργεί σαν υπήνεμος μώλος.

Όσον αφορά την διαχείριση του λιμένα ήδη από το έτος 1938 δημιουργήθηκε φορέας με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, ο οποίος ανέλαβε την ανάπτυξη και την διοίκηση του, έως και το έτος 2003.

Αφήστε μια απάντηση