Επικοινωνία

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης
Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα
Κυλλήνη Ηλείας, Τ.Κ. 27068

Τηλ. 26230 92339
Fax: 26230 29072
e-mail: info@killiniport.gr

LATITUDE 37.937726
LONGITUDE 21.148983