Υπηρεσίες

Πρόγνωση καιρού: http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=24582

Κίνηση πλοίων σε πραγματικό χρόνο: http://syros-observer.aegean.gr/ais/

Χάρτης ιστιοπλοϊκών προγνώσεων καιρού: http://www.meteo.gr/SailingMapF.asp

Live Cam: https://www.ileiakairos.gr/cameras/killini/