Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργείο Εσωτερικών: www.ypes.gr

Υπουργείο Ναυτιλίας : www.yen.gr

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος: www.hcg.gr

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: www.hnms.gr